Чланство

Чланство у удружењу је добровољно. Свако лице које прихвата Статут и циљеве удружења може постати члан Удружења.

 Чланови Удружења могу постати грађани пореклом из општине Пријепоље који живе у Београду и широј околини, као и њихови потомци, затим грађани и поштоваоци пријепољског краја.

Удружење може имати и заслужне чланове.За заслужне чланове могу бити проглашена лица која су својим радом и доброчинитељством знатно допринела успешном остваривању циљева Удружења. Одлуку о томе доноси Скупштина Удруженја  на основу писменог образложенја Управног одбора..

Чланство се остварује стицањем чланске карте Удружења ,о чему се води евиденција.

Одлуку о пријему доноси Управни одбор Удружења.

Чанови Удружења имају једнака права и обавезе дефинисна Статутом Удружења.
Одлуку о висини годишње чланарине доноси Скупстина Удружења.
Учлањење се, поред директног контакта са благајником Удружења, може изврши попуном евиденционог листа:

 

и слањем података на мејл Удружења и уплатом чланарине (300 дин.) општом уплатницом на рачун Удружења Пријепољаца у Београду: 180-118121000496860