Донатори

Значајна средства за своје пословање Удруженје остварује донацијама привредних организација и појединаца који воде порекло из Пријепоља или су за њега везани пословно, емотивно или духовно.


На овом месту ћемо истицати све донаторе, давати им простор за промоцију и пружати захвалност.

1. ТПЦ „Орашац“, који се бави трговином и производнјом прехранбених производа, и угоститељством (власник Радиша Томашевић, родјен у месту Орашац, Пријепоље) истичемо на првом месту због несебичне дугогодишње помоћи Удружењу: новчано, материјално и уступањем простора. Пошто Удружење нема сопствени простор неопходан за рад, седиште удружења је у хотелу „ОРАШАЦ“, Луке Војводића 25н (Видиковац). www.hotelorasac.co.rs