FIRENCA

Nažalost, bazilika Santa Kroče u kojoj se na stalnoj izložbi, pored dela velkana Renesanse (Mikelanđelo, Đoto, Leonardo...) nalazi i lopija freske BELI ANĐEO, bila je zatvorena. Eto razloga da još jedanput odem u Firecu. 

B. Špica

maj 2016.