Мисија

МИСИЈА
Удружење Пријеполјаца у Београду своју мисију и основне цилјеве остварује углавном кроз следеце активности:

-организовање међусобног упознавања, дружења и зближавања чланова;

-развијање и неговање културних активности, обичајa и традиције родног краја;

-развијање и одржавање трајних веза са завичајем ради пружања помоћи и подршке општем развоју и напретку родног краја (привредног, културног, еколошког, и сваког другог);

-упознавање са природним лепотама, историјским местима и обележјима родног краја и њихово популарисање. у том цилју ће се повремено организовати колективне посете и излети чланова Удружења и других грађана;

-органозовање и пружање помоћи у хуманитарним и солидарним акцијама, а посебно оним које се односе на грађане и територију општине Пријепоље и које организују органи Скупштине општине Пријепоље;

-пружање помоћи ђацима, ;студентима, болеснима и другим лицима из родног краја.

-пружанје помоћи члановима Удружења у Београду, остваривање пословних аранжмана у међусобној сарадњи као и подршка доказаним кадовима у постизању још већег успеха и напредовања.