Пријепоље

Општина Пријепоље се налази у југозападном делу Србије на тромеђи Србије, Бисне и Херцеговине и Црне Горе. Припада Златиборском округу и са површином од 827 км2, друга је општина по површини у округу.

Тачка са најнижом надморском висином је место ушћа реке Милешевке у Лим - 440 м надморске висине. Највиша тачка је врх планине Јадовник, Катунић - 1.734 м надморске висине.

Кроз Пријепоље пролазе важни магистрални путеви ка Црној Гори, М21 преко Бјелог Поља и М8 преко Пљеваља, као и, железничка пруга Београд - Бар.

По попису становништва из 2011. године општина Пријепоље имала је 37.059 становника, што је чинило 12,93 % становништва Златиборског округа.

По пописи из 2011. године општина Пријепоље има 12.073 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3.21.

Старосна структура становништва,по последњем попису је: од 0-19 год. има 8.617 становника (23.25%),од 20-64 год. има 22.642 становника (61.1%), 65 и више година има 5.800 становника (15.65%).

Просечна старост становништва у 2011.години у општини Пријепоље је 40.1 годину.

По овом попису становништва, национална структура становништва је следећа: Срби - 52,6 %; Бошњаци - Муслимани - 44,08%, Остали - 3,32%.